αλατωρυχείο

αλατωρυχείο
Ορυχείο ορυκτού αλατιού, αλλά και γενικότερα τόπος όπου γίνεται εξαγωγή διαφόρων ορυκτών αλάτων που έχουν μεγάλη σημασία για τη βιομηχανία. Τα κοιτάσματα του αλατιού είναι κάποτε υπόγεια γιατί το ορυκτό είναι ευδιάλυτο στο νερό. Στα ορυχεία αλατιού, εκτός από τις συνηθισμένες μεθόδους εξόρυξης, χρησιμοποιείται και η μέθοδος της έκπλυσης του στρώματος με νερό, που διοχετεύεται στο υπόγειο στρώμα και κατόπιν αντλείται στην επιφάνεια αφού έχει διαλύσει όσο γίνεται περισσότερο αλάτι. Το διάλυμα αυτό που περιέχει εκτός από το κύριο συστατικό του, το χλωριούχο νάτριο, και ξένες ουσίες (σίδηρο, άργιλο, μαγνήσιο, πυριτικό οξύ), αραιώνεται με νερό και λαμβάνεται το αλάτι με ανακρυστάλλωση. Τα στρώματα του αλατιού συναντιώνται σε όλες τις γεωλογικές εποχές. Τα μεγαλύτερα α. βρίσκονται στην Ισπανία, την Πολωνία, την Αυστρία και τη Γερμανία.
* * *
το
ορυχείο αλατιού, τόπος από όπου εξάγεται το ορυκτό αλάτι.
[ΕΤΥΜΟΛ. < άλας -ατος + ορυχείο].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • αλατωρυχείο — το τόπος όπου βγαίνει ορυκτό αλάτι: Μεγάλα αλατωρυχεία υπάρχουν στην Πολωνία …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • αλατωρυχία — η [αλατωρύχος] εξαγωγή αλατιού από αλατωρυχείο …   Dictionary of Greek

  • αλατωρύχος — ο 1. εργάτης αλατωρυχείου 2. αυτός που εκμεταλλεύεται αλατωρυχείο. [ΕΤΥΜΟΛ. < άλας ατος + ωρύχος < ορύσσω. ΠΑΡ. νεοελλ. αλατωρυχία] …   Dictionary of Greek

  • μέταλλο — Όρος ενδεικτικός για ορισμένα στοιχεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά. Τα μέταλλα στη συνηθισμένη θερμοκρασία είναι στερεά, με μόνη εξαίρεση τον υδράργυρο, που είναι υγρό. Το χρώμα τους, όταν βρίσκονται σε συμπαγή… …   Dictionary of Greek

  • αλατωρύχος — ο αυτός που δουλεύει σε αλατωρυχείο …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”